Categorïau
Blog

Gofalu amdanoch chi yn ystod yr argyfwng costau byw

Gall pryderon ariannol effeithio ar ein hiechyd meddwl mewn sawl ffordd. Darllenwch ymlaen i weld sut y gall Canopi eich helpu pan fydd ei angen arnoch fwyaf yn ystod yr argyfwng costau byw.

Categorïau
Blog

Anhwylder panig: torri’r cylch

Mae tua 1 o bob 100 o bobl yn byw gydag anhwylder panig. Math difrifol o bryder yw hwn a fydd hwyrach yn cael effaith aruthrol ar eich bywyd bob dydd. Dylech chi ddeall yr arwyddion a’r symptomau fel y gallwch chi gael help a thorri’r cylch o banig.

Categorïau
Blog

Cadwch lygad ar sut rydych chi’n teimlo y Nadolig hwn

Gall y Nadolig fod yn gyfnod llawn llawenydd ac atgofion hapus, ond nid yw’r tymor yn llawen ac yn llachar i bawb. Darllenwch ymlaen i archwilio sut gallwch chi gadw llygad ar sut rydych chi’ch hun, ffrindiau, teulu a chydweithwyr yn teimlo y Nadolig hwn.

Categorïau
Blog

Wyth arwydd o ludded na ddylech eu hanwybyddu

Roedd adroddiad gan Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (2021) yn cydnabod lludded corfforol a meddyliol, neu ‘losgi allan’, fel y’i gelwir, fel un o’r bygythiadau mwyaf i weithrediad gwasanaethau’r GIG a gofal cymdeithasol.

Sut deimlad yw cael ‘llosgi allan’, a beth gallwch chi ei wneud?

Categorïau
Blog

Adnabod arwyddion anaf moesol 

Yma, rydym ni’n edrych ar rai o’r sbardunau a’r cysyniadau allweddol sy’n gysylltiedig ag anaf moesol, “…un o’r heriau mwyaf a adroddwyd gan staff gofal iechyd rheng flaen Gwasanaeth Iechyd Gwladol y DU…” (Williamson et al, 2021).

Categorïau
Blog

Dwi’n dechrau teimlo mwy fel fi fy hun eto

Roedd Rachel yn nyrs arbenigol mewn Gofal Dwys. Nid tan iddi ddechrau profi symptomau gorludded meddyliol a chorfforol y gofynnodd am gymorth drwy ei meddyg teulu, a’i cyfeiriodd at Canopi.