Help mewn argyfwng

Weithiau, mae angen help arnom ar unwaith.
Nid yw Canopi yn wasanaeth iechyd meddwl brys, ond gallwch gael mynediad i’r gwasanaethau canlynol.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999. Gallwch hefyd gael cymorth mewn argyfwng trwy eich Meddyg Teulu.

C.A.L.L. Llinell Gymorth Iechyd Meddwl ar gyfer Cymru

Darparu gwasanaeth cyswllt iechyd meddwl aml-sianel Cymru gyfan 24/7.  Mae CALL yn rhoi cefnogaeth emosiynol, cyfeirio at asiantaethau sy’n berthnasol i anghenion yr un sy’n galw yn ogystal â darparu llenyddiaeth am ddim.   

📞 Ffoniwch 0800 132 737 / tecstiwch HELP i 81066  

Gwasanaeth Negeseuon Testun Cymorth mewn Argyfwng SHOUT

Shout yw gwasanaeth negeseuon testun 24/7 cyntaf y DU, sy’n rhad ac am ddim ar bob prif rwydwaith ffonau symudol, i unrhyw un sydd mewn argyfwng, ar unrhyw bryd, yn unrhyw le.

📞  Tecstiwch FRONTLINE i 85258

Y Samariaid

Llinell gymorth lles ar gyfer gweithwyr a gwirfoddolwyr iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Bydd gwirfoddolwr gyda’r Samariaid yn gwrando heb farnu ac yn cynnig cymorth cyfrinachol am ddim.

📞 Cymraeg: 0808 164 2777 (7pm – 11pm)

📞  Saesneg: 0800 484 0555 (7am – 11pm)

Gwasanaethau eraill y tu allan i oriau

Gwasanaeth Cwnsela Cymdeithas Feddygol Prydain (BMA)

Gall pob meddyg a myfyriwr meddygol gyrchu’r gwasanaeth hwn gan y BMA. Nid oes rhaid i chi fod yn aelod.

📞  0330 123 1245

DAN 24/7 Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru  

Darparu gwasanaeth cyswllt cyffuriau ac alcohol aml-sianel Cymru gyfan 24/7.   Mae DAN yn rhoi cefnogaeth emosiynol, cyfeirio at asiantaethau sy’n berthnasol i anghenion yr un sy’n galw yn ogystal â darparu llenyddiaeth am ddim.

📞 0808 808 2234/ tecstiwch DAN i 81066