Help mewn argyfwng

SHOUT : Gwasanaeth Negeseuon Testun Cymorth mewn Argyfwng

Os bydd angen cymorth ar unwaith arnoch y tu allan i oriau, tecstiwch FRONTLINE i 85258

​Shout yw gwasanaeth negeseuon testun 24/7 cyntaf y DU, sy’n rhad ac am ddim ar bob prif rwydwaith ffonau symudol, i unrhyw un sydd mewn argyfwng, rywbryd, rhywle. Dyma le i droi ato os ydych chi’n cael trafferth ymdopi ac mae angen help arnoch ar unwaith.

​Mae Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru yn gweithio ar y cyd ag Iechyd Ymarferwyr GIG Lloegr ac maent wedi ymuno â SHOUT i greu gwasanaeth negeseuon testun 24/7 cyfrinachol.

Gwasanaeth eraill y tu allan i oriau:

Meddygon a myfyrwyr meddygol

Ffoniwch Wasanaeth Cwnsela Cymdeithas Feddygol Prydain ar 0330 123 1245

Nid oes rhaid i chi fod yn aelod o Gymdeithas Feddygol Prydain i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn.

Llinell cymorth lles y Samariaid i weithwyr a gwirfoddolwyr iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Saesneg: ffoniwch yn rhad ac am ddim rhwng 7am ac 11pm bob dydd, ar 08004840555

Cymraeg: ffoniwch yn rhad ac am ddim rhwng 7pm ac 11pm bob dydd, ar 08081642777

Mae’r llinell cymorth lles ar gael i unrhyw un sy’n gweithio ym maes iechyd neu ofal cymdeithasol ac sy’n teimlo’n bryderus, dan straen neu wedi’i lethu, neu sydd angen cael sgwrs ar ôl shifft brysur neu ddiwrnod hir yn y gwaith.

Gwirfoddolwyr y Samariaid sy’n ateb pob galwad ac maent wedi cael eu hyfforddi i wrando heb farn a chynnig cymorth emosiynol cyfrinachol. Bydd y llinell gymorth ar agor bob dydd rhwng 7am ac 11pm, gan gynnig cymorth yn Saesneg. Bydd llinell Gymraeg ar gael bob nos hefyd rhwng 7yh ac 11yh.

Lluniwyd y llinell i helpu pawb sy’n gweithio yn y GIG neu mewn gofal cymdeithasol yng Nghymru i brosesu’u profiadau mewn cyfnod o weithio dan bwysau cynyddol ac addasu i amgylchiadau anodd. Mae’n canolbwyntio ar greu man diogel iddynt rannu eu teimladau a siarad am eu profiadau.