Ymunwch â’r tîm

Os oes gennych brofiad o weithio yn y GIG neu ofal cymdeithasol ac eisiau ein helpu i gynnig cymorth cyfrinachol ac amserol am ddim, yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. 

Mae gennym nifer o rolau hyblyg ar gael sy’n gofyn am gyn lleied â thair awr o ymrwymiad y flwyddyn. 

Cewch rhagor o wybodaeth am y rolau isod. 

Rolau gwirfoddol

Cynghreiriad Lles

Cynnig cymorth i gydweithwyr yn y GIG a gofal cymdeithasol sy’n wynebu heriau gyda’u hiechyd meddwl. Darganfyddwch mwy.

Aelod o’r Grŵp Cynghori Cyhoeddus (PAG)

Dywedwch eich dweud a helpwch ni i siapio’r gwasanaeth wrth iddo ddatblygu a thyfu trwy ymuno â’n grŵp PAG. Darganfyddwch mwy.

Rolau cyflogedig

Cynghorydd Meddygon

Ymarferwyr Lles Seicolegol