Cysylltwch â ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol naill ai am ein safle neu am wasanaeth Canopi, cwblhewch y ffurflen isod.

Caniatewch hyd at ddau ddiwrnod gwaith ar gyfer ymateb ar ôl cwblhau’r ffurflen ymholiadau cyffredinol.
Contact Us

Mae ein llinellau ffôn ar agor rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc).
Ffoniwch ni ar: 0800 058 2738.

Ydych chi am gymryd rhan?

Rydym yn chwilio am bobl i helpu i gefnogi’r gwasanaeth. 

Os ydych yn gweithio ym maes iechyd neu ofal cymdeithasol ac yn barod i wirfoddoli fel Cynghreiriad Lles, neu os ydych yn feddyg teulu ac yn ystyried gweithio fel Meddyg Cynghorol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffurflen uchod. 

I gael rhagor o wybodaeth am y rolau hyn, gweler y disgrifiadau rôl canlynol.