Adnoddau

Croeso i’n tudalen adnoddau.
Yma, gallwch gael hyd i gyfoeth o adnoddau ar-lein ac ar sail apiau sydd wedi’u dylunio i wella eich iechyd meddwl. 

Baker’s Dozen

Adnoddau rheoli straen am ddim i weithwyr gofal iechyd ar reoli straen.  

Posteri Canopi

Lawrlwythwch neu archebwch bosteri Canopi i’w gosod yn y gweithle iechyd a gofal cymdeithasol.

Gallwch eu lawrlwytho isod ac mae gennym hefyd fersiynau wedi’u lamineiddio ar gael i’w harchebu am ddim.

I archebu posteri, defnyddiwch ein ffurflen gyswllt.

Cwtsh Creadigol

Mae’r Cwtsh Creadigol yn adnodd lles creadigol newydd ar gyfer staff y GIG a gofal cymdeithasol yng Nghymru.   

Dewiswch o fwydlen o weithgareddau dyrchafol a gyflwynir gan artistiaid proffesiynol ar adeg sy’n addas i chi.

Cynllun Darllen yn Well

Dysgwch ddeall a rheoli eich iechyd a’ch lles trwy ddarllen defnyddiol, wedi’i ddewis gan arbenigwyr iechyd a phobl â phrofiad byw.

Gallwch ymweld â’ch llyfrgell leol a mynd â llyfr allan am ddim.

Gwella Addysg Iechyd Cymru

Manteisiwch ar amrywiaeth o adnoddau iechyd a lles trwy AaGIC.

Silvercloud Cymru

Mae SilverCloud yn rhan o’r gwasanaeth hunangymorth dan arweiniad Canopi, ond gallwch gyrchu rhai agweddau ar SilverCloud yn gyfan gwbl ar ffurf hunangymorth os dymunwch. Mae’r rhaglen hon yn gyfrinachol ac yn ddiogel.

Adnoddau Gofal Cymdeithasol Cymru

Gall staff gofal cymdeithasol yng Nghymru gael hyd i adnoddau a chanllawiau yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Myfyrdod Revive Prescribed

Adnodd am ddim yw Myfyrfod Revive Prescribed dan arweiniad Dr Liza Thomas-Emrus, meddyg teulu a gymhwysodd fel athrawes fyfyrdod gydag Ysgol Myfyrdod Prydain. Addas ar gyfer dechreuwyr.

Yr Ymddiriedolaeth Natur

Mae treulio amser y tu allan ym myd natur yn dwyn nifer o fuddion i’n hiechyd a’n lles, o wella iechyd corfforol a gostwng pwysedd gwaed, straen a gorbryder i hybu hwyliau, hunan-barch a gwydnwch.  

Mae Ymddiriedolaethau Natur Cymru yn rheoli 216 gwarchodfa natur sy’n cwmpasu dros 8,000 hectar – mannau gwyrdd llawn bywyd gwyllt i’w mwynhau gydol y flwyddyn.  

Chwiliwch am Warchodfa Natur yn agos atoch chi a dysgwch ragor am weithgareddau a digwyddiadau eich Ymddiriedolaeth Natur leol. 

Llinell Gymorth Dementia Cymru

Mae Llinell Gymorth Dementia yn rhoi cefnogaeth emosiynol 24/7, cyfeirio at asiantaethau sy’n berthnasol i anghenion yr un sy’n galw yn ogystal â darparu llenyddiaeth am ddim.   

Ioga

Sesiynau ioga hygyrch gyda Miranda Yoga ar YouTube. Mae sesiynau penodol ar gyfer gorbryder a galar ar gael.