Grŵp Cynhori Cyhoeddus

Diolch i chi am ddangos diddordeb mewn dod yn aelod o’r Grŵp Cynghori Cyhoeddus (PAG). 

Crynodeb o’r rôl

Fel aelod o PAG, byddwch yn cyfarfod ag aelodau eraill i drafod cynnydd a datblygiad parhaus gwasanaeth Canopi. 

Cyfrifoldebau

 • Llywio goruchwyliaeth strategol o’r gwasanaeth drwy: 
  •  cyfarfod ag aelodau eraill PAG yn ôl yr angen (tua phob tri mis)
  • dod o hyd i rwystrau a’r pethau sy’n ein galluogi i ddarparu gwasanaeth o ansawdd da
  •  rhoi adborth ar wahanol agweddau o’r gwasanaeth  

Profiad/cymwysterau 

 • Profiad bywyd, dealltwriaeth a/neu ddiddordeb mewn anawsterau iechyd meddwl
 • Profiad o ymwneud â phwyllgorau
 • Rhywfaint o brofiad a dealltwriaeth o waith cynnwys y cyhoedd
 • Gallu ymrwymo’r amser angenrheidiol ar gyfer busnes y pwyllgor

Sut i wneud cais:

Anfonwch ebost i’n tîm gweinyddol i fynegi diddordeb: canopi@cardiff.ac.uk