Diolch

Diolch am lenwi ein ffurflen atgyfeirio.

Beth sy’n digwydd nesaf?

  1. Ar ôl i chi gwblhau’r ffurflen atgyfeirio, byddwch chi’n derbyn e-bost cyn pen un diwrnod gwaith er mwyn i chi gadarnhau eich manylion. Bydd gofyn i chi lenwi ffurflen fer, lle bydd cwestiynau arni yn gofyn am eich cyflwr iechyd a sut rydych chi wedi bod yn teimlo’n ddiweddar.
  2. Unwaith y byddwn ni’n derbyn y ffurflen gennych chi, bydd dolen yn cael ei hanfon atoch chi er mwyn i chi allu trefnu apwyntiad gyda chynghorydd sy’n feddyg
  3. Pan fydd hi’n amser am eich apwyntiad, bydd y Cynghorydd sy’n Feddyg yn eich ffonio chi o rif preifat (“withheld”). Gwiriwch eich post sothach fel eich bod chi ddim yn colli ein negeseuon e-bost. 

Paratowch ar gyfer eich galwad

  • Gwnewch yn siwr bod gennych chi rywfaint o amser gwarchodedig o’r neilltu pan fyddwch chi’n siarad â’n Meddyg Cynghorydd
  • Byddwch yn rhywle y gallwch chi siarad yn rhydd
  • Rhowch amser i’ch hun feddwl trwy’r hyn ryddych chi am ei ddweud cyn yr apwyntiad.

Darllen mwy

Darllen mwy Mae Natalie yn hyfforddai meddyg teulu sy’n byw yng Ngorllewin Cymru. Mae hi’n rhannu ei phrofiad o gyrchu Canopi yn ystod pandemig COVID-19.

Fe gontractiodd fferyllydd De Cymru, Geraint Jones, COVID-19 ym mis Ebrill 2020. Mae wedi rhannu i’w brofiadau o gael gefnogaeth trwy Canopi ar ôl iddo gael ei ddiagnosio’n ddiweddarach gyda Long COVID.