Diolch

Diolch am lenwi ein ffurflen atgyfeirio.

Beth sy’n digwydd nesaf?

  • Byddwch yn derbyn ebost, erbyn diwedd y diwrnod gwaith, gyda dyddiad ac amser apwyntiad
  • Bydd Meddyg Cynghorydd yn eich ffonio bryd hynny o rif wedi’i ddal yn ôl.
  • Gwiriwch eich post sothach fel na chollir ein negeseuon e-bost na’ch apwyntiad

Paratowch ar gyfer eich galwad

  • Gwnewch yn siwr bod gennych chi rywfaint o amser gwarchodedig o’r neilltu pan fyddwch chi’n siarad â’n Meddyg Cynghorydd
  • Byddwch yn rhywle y gallwch chi siarad yn rhydd
  • Rhowch amser i’ch hun feddwl trwy’r hyn ryddych chi am ei ddweud cyn yr apwyntiad

Darllen mwy

Darllen mwy Mae Natalie yn hyfforddai meddyg teulu sy’n byw yng Ngorllewin Cymru. Mae hi’n rhannu ei phrofiad o gyrchu Canopi yn ystod pandemig COVID-19.

Fe gontractiodd fferyllydd De Cymru, Geraint Jones, COVID-19 ym mis Ebrill 2020. Mae wedi rhannu i’w brofiadau o gael gefnogaeth trwy Canopi ar ôl iddo gael ei ddiagnosio’n ddiweddarach gyda Long COVID.