Ymarferwyr Lles Seicolegol

Mae Canopi yn cynnig gwasanaeth cymorth iechyd meddwl cyfrinachol am ddim i staff y GIG a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Rydyn ni’n falch iawn o gyhoeddi ein bod yn recriwtio Ymarferwyr Lles Seicolegol dan hyfforddiant sy’n brofiadol ac sydd wedi’u hachredu gan BABCP i ehangu ein rhaglen Therapi Gwybyddol Ymddygiadol Dan Arweiniad Therapydd!

Rydyn ni’n cynnig tâl deniadol, goruchwyliaeth a thîm cyfeillgar i’ch cefnogi yn y swydd.

Sut i wneud cais

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch gweithio i ni o manylion o’r buddion llawn lawrlwythwch y pecyn recriwtio.

Oes bydd cennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech gyflwyno eich CV, peidiwch ag odes rhag cysylltu â Naomi Marfell (Rheolwr y Gwasanaeth Canopi) yn canopi@cardiff.ac.uk